Kontakt i Nr konta

Metro Plus Nieruchomości

ul.Sonaty 6
02-744 Warszawa

(Prosimy o umawianie spotkania)

tel.: 510 113 517 lub 501 749 510

Rachunek bankowy: mBank (IBAN) PL 78 1140 2004 0000 3402 2900 0049

BIC/ SWIFT:BREX PL PW MBK